Training

‘De wereld waarin we leven & werken is volop in beweging. Zo veranderen in onze organisatie de inhoud van het werk, onze maatschappelijke positie en de rollen van onze medewerkers. Dus willen we mee ontwikkelen, vernieuwen en onze plek innemen in deze nieuwe tijd. En ergens begrijpen we dat de mate waarin onze organisatie zich ontwikkelt grotendeels wordt bepaald door hoe de mensen die hier werken zich ontwikkelen…’   

Leiderschap in organisaties

De trainingen van Epic Ventures zijn boeiende en innovatieve programma’s die deelnemers de gelegenheid geven leiderschap vanuit het hart te ontwikkelen. Zo kunnen ze met hun persoonlijkheid op bewuste wijze invulling & richting geven aan werk & professionele ontwikkeling.

Het hart van leiderschap

Het hart van leiderschap is een unieke & ervaringsgerichte training in bewustzijnsontwikkeling. Een persoonlijk avontuur op het snijvlak van hart- en geestkracht. Tijdens deze training krijgen deelnemers de gelegenheid leiderschap te ontwikkelen over…(meer lezen)

Origins

De training Origins is gebouwd op de 3 fundamentele elementen van bewust leiderschap: 1) Hoe je met aandacht invloed hebt op je werkelijkheid, 2) Je voelend vermogen in relatie tot emoties en de wereld om je heen, en 3) de transformerende (…meer lezen)

Iets voor jou?

Deelnemers aan de programma’s van Epic Ventures zijn doorgaans mensen met een ondernemende & avontuurlijke geest. Ze verlangen er naar om op bewuste wijze invulling en richting te geven aan werk & leven. Het zijn vaak mensen die zin hebben in vernieuwing, nieuwsgierig zijn naar verandering en de moed hebben nieuwe stappen te zetten. Ze willen graag weten hoe hun  fijngevoeligheid werkt en is te hanteren in de dagelijkse dynamiek van hun werk. Het kunnen mensen zijn die voelen dat er meer is dan ze met hun verstand kunnen vatten en hun intuïtieve vermogens willen inzetten in hun werk. ‘Jong, oud’ en alles daar tussenin. Mensen die in vrijheid uitdrukking willen geven aan wie ze zijn.