Leiderschap

Trainingen in bewustzijnsontwikkeling

Ont-dekkingsreizen in Bewust Leiderschap

De trainingen van Epic Ventures zijn boeiende en innovatieve programma’s die je de gelegenheid bieden leiderschap vanuit het hart te ontwikkelen. Wanneer het hart betrokken wordt bij je ontwikkeling kun je als mens erkenning geven aan je verlangens, patronen & overtuigingen transformeren en de onzekerheid van het leven hanteren. Zo kun je met je persoonlijkheid op bewuste wijze invulling & richting geven aan leven & werk.

Hart van leiderschap

Het hart van leiderschap is een unieke & ervaringsgerichte training in bewustzijnsontwikkeling. Een persoonlijk avontuur op het snijvlak van hart- en geestkracht. Tijdens deze training krijgen deelnemers de gelegenheid leiderschap te ontwikkelen over(…meer lezen)

Training Origins

De training Origins is gebouwd op de 3 fundamentele elementen van bewust leiderschap: 1) Hoe je met aandacht invloed hebt op je werkelijkheid, 2) Je voelend vermogen in relatie tot emoties en de wereld om je heen, en 3) de transformerende (…meer lezen)

Iets voor jou?

Deelnemers aan de programma’s van Epic Ventures hebben een avontuurlijke geest. Bij de één kan die geest woeden als een felle brand, bij een ander is het soms nog een smeulend vuur. Het zijn mensen die zin hebben in vernieuwing, niet alleen van zichzelf, maar ook van de wereld om hen heen. Ze ervaren een grote nieuwsgierigheid naar wat kan zijn wanneer al het bekende & vertrouwde wordt losgelaten. En ergens weten ze dat een daad van moed nieuwe stappen mogelijk maakt. Tegelijkertijd kunnen ze dit ook spannend vinden en kan het zijn dat ze een soort van onrust in zichzelf ervaren. In het zoeken naar zichzelf, de eigen waarheid en hun ‘plek’ in deze wereld. Het zijn mensen die vaak beschikken over een grote fijngevoeligheid en graag willen weten hoe deze werkt en te hanteren is. Ze voelen dat er meer is dan ze met hun verstand kunnen vatten en begrijpen dat hun intuïtie ze meer vertelt dan ze kunnen bedenken. Het zijn vaak mensen die in vrijheid uitdrukking willen geven aan wie ze zijn en het leven dat ze leven.