Reading

Wanneer hart & intuïtie samenkomen weet je precies wat nodig is. Zo wordt ieder moment het juiste moment.

Een reading is een effectieve manier om inzicht te verkrijgen in een vragen & thema’s waar op dit moment bewust of onbewust veel van je aandacht naar toe gaat.

Informatiesysteem
De totaliteit van wie je bent en je ervaringen door de tijd heen liggen in je systeem opgeslagen als een grote database of bibliotheek . De informatie is hier echter aanwezig als ‘energie’ en kan als zodanig worden gelezen. Door het lezen van de energie op een vraag of thema kan op een fundamenteel niveau vastzittende informatie, bijvoorbeeld in de vorm van overtuigingen, verschuiven. Doordat je er nu zicht op hebt kun je weer vrijheid van keuze ervaren. Vrijheid waar je dat misschien eerder niet had. Er kan weer perspectief ontstaan en ruimte om nieuwe stappen te zetten in je leven.

Toestemming
Alleen met jouw toestemming kan informatie ‘gelezen’ worden zodat het vervolgens aan jou kan worden teruggegeven. Je bent eigenaar van je eigen energieveld (database) en bepaalt daardoor dus ook wat er wel en (nog) niet zichtbaar mag worden.

Investering
De investering voor een reading is 82 euro. Een sessie duurt gemiddeld 1,5 uur