In Company

Bewust ondernemen

Organisaties van nu voelen & weten dat het huidige tijdsgewricht vraagt om (door)ontwikkeling. Om vanuit het hart vorm te geven aan identiteit & bestaansrecht. De transformerende kracht van het hart vernieuwt en geeft organisaties de gelegenheid op bewuste wijze te ondernemen en plaats in te nemen in de wereld. Epic Ventures begeleidt bij organisatieontwikkeling, transitie, inzetbaarheid & leiderschap vanuit het hart. Bijvoorbeeld door begeleiding bij individuele vraagstukken en/of met boeiende workshops & trainingen.

Training

De trainingsprogramma’s van Epic Ventures bieden teams en medewerkers in organisaties de gelegenheid leiderschap vanuit het hart te ontwikkelen. Deze unieke reizen maken transformatie van mens & organisaties mogelijk. (meer lezen)

Experiences

Experiences van Epic Ventures nodigen uit tot inzicht en bewustwording. Inspirerende & vernieuwende workshops, op zichzelf staand of als onderdeel van programma’s die gericht zijn op organisatieontwikkeling & leiderschap. (meer lezen)

Teams

Waar unieke individuen bij elkaar komen om gezamenlijk een organisatieopdracht op te pakken ontstaan er teams. Begeleiding maakt het mogelijk onderlinge rollen, invloed en kwaliteiten op elkaar af te stemmen en bewust te bewegen in het krachtenveld van de organisatie. (meer lezen)

Individuele begeleiding

Individuele vragen en thema’s van medewerkers kunnen getriggerd worden in een zakelijke context. Begeleiding hierin maakt het mogelijk dat mensen op bewuste wijze stappen zetten in hun ontwikkeling en weer vrijheid kunnen ervaren waar dat misschien eerder niet het geval was. (meer lezen)

Herman heeft bij ons instituut binnen de Hanzehogeschool al meerdere malen workshops verzorgd voor studenten. Telkens met veel succes! Zijn inspirerende manier van spreken en vertellen boeit eenieder en binnen zeer korte tijd zorgt hij voor verdiepende gedachten en bezinning bij de deelnemers. Zeer de moeite waard!

Lisette Wierenga

Docent mondelinge communicatie & trainer, Hanzehogeschool