Teams

5

Wanneer je als team een verdiepingsslag in ontwikkeling wilt maken

5

Voor teams die zich bezig willen houden met zaken die energie geven

5

Voor teams die de ambitie hebben zelfsturend te zijn

5

Wanneer je als team begrijpt dat gezonde inspanning en plezier goed samen gaan

Leiderschap in teams
Als team hebben jullie het verlangen om soepel te draaien zodat je je optimaal kunt inzetten voor een gezamenlijke opdracht. Dus willen jullie ook als team ontwikkelen. Jullie willen graag (meer) inzicht in hoe je bewust op elkaar afstemt, elkaar aanvult op kwaliteiten & know-how en de invloed van het krachtenveld waarin je beweegt hanteren. Jullie hebben de ambitie om samen iets moois neer te zetten, zelfsturend te zijn door leiderschap en daarmee te pionieren in je organisatie.

Afleiding
In dat proces kunnen jullie ervaren dat je afgeleid raakt. Dat je aandacht toegaat naar situaties, onderlinge interacties en ontwikkelingen die energie kosten in plaats van opleveren. Hier willen jullie graag inzicht in, zodat je als team weer vrijheid ervaart om voor een gezamenlijk doel te gaan.

Begeleiding
Epic Ventures begeleidt teams die de ambitie hebben zich te ontwikkelen. Omdat ieder team weer anders is  ga ik graag met een ieder van jullie in gesprek. Zodat jullie aan kunnen geven waar jullie naar toe willen en onderweg tegenaan lopen. Zo kom ik tot een aanpak die aansluit bij het unieke karakter van jullie team en de evenzo unieke context waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd.

Meer weten

Heb je gevoel hebt dat ik iets voor je team kan betekenen maar zoek je nog naar een concrete toepassing? Ik vind het leuk om, geheel vrijblijvend natuurlijk, langs te komen om te vertellen, te laten zien en de vertaling te maken naar jullie praktijk. Dat geeft meteen een ervaring waarop wellicht verder gebouwd kan worden…

Stuur een bericht